entanglement

Entanglement,  de verbondenheid buiten ruimte tijd.

  Hier verlaat je het gebied van onze Logica

Materiële deeltjes  zijn in superpositie, dat wil zeggen dat zij gelijktijdig in meerdere toestanden zijn totdat zij worden waargenomen.  Als een deeltje om zijn as draait kan dit zowel links- als rechtsom zijn en in superpositie doet hij beide. Als je nu het deeltje waarneemt neemt hij één van deze twee toestanden aan en draait dus voor ons in één richting. Als twee deeltjes verbonden zijn, (entangled) en één deeltje wordt gemeten dan verliest de ander ook zijn superpositie en neemt de andere draairichting aan. Dus door het meten van één deeltje verander je het andere deeltje

Nu wordt het nog gekker !!

Einstein vond deze verbondenheid van materie deeltjes maar niets. Hij stelde dat als  één deeltje met lichtsnelheid beweegt en het verbonden andere deeltje met lichtsnelheid de andere kant opgaat dan verwijderen ze van elkaar  met 2 x de lichtsnelheid. Als je van één deeltje de draairichting verandert dan verander je ook de draairichting van de ander. Maar omdat niets sneller dan het licht kan gaan, kan de nieuwe informatie het andere deeltje nooit bereiken, en daarom vond hij deze verbondenheid (entanglement) grote onzin.

Jammer voor Einstein,  deze entanglement bestaat wel en is al duizenden keren bewezen. Dus informatie kan instantaan worden uitgewisseld en dit proces gaat niet sneller dan het licht maar gaat buiten ruimte tijd.

Wat moet je hierbij voorstellen?

Het vacuüm ofwel het Niets kent kwantumfluctuaties in energie velden. Als deze fluctuaties komen en gaan binnen de Plancktijd ( het kleinste stukje tijd) kennen zij dus geen tijd of afstand en zijn dan niet materieel. Als deze kwantumfluctuaties langer duren dan de Plancktijd start ruimte en tijd en noemen wij deze energie fluctuaties materie.

Entanglement toont dus aan dat materiedeeltjes verbonden zijn via processen die korter zijn dan de Plancktijd en dus instantaan zijn omdat voor deze processen ruimte en tijd niet bestaan. Onze materiele  wereld is dus verbonden met een virtuele wereld.