superpositie

Superpositie bestaat !!! en dit leert ons dat hoe wij tegen de wereld aankijken absoluut niet de goede manier is.

Superpositie is dat iets tegelijk meerdere vormen heeft en op meerdere plaatsen is  totdat je ernaar kijkt. “The observer changes the observed”

Zo is er de vraag,  bestaat  materie uit deeltjes of uit golven? Het antwoord is beiden, zoals we uit het dubbele spleet experiment leren.

Bekijk video superpositie

Hoe moet je tegen dit raadsel aankijken?  Van het voorbeeld van Schrodinger’s kat, nl. dat de kat in superpositie is en dus zowel levend als dood is wordt je niet veel wijzer.

Je kan superpositie ook wiskundig bekijken, maar dat deze aanpak verhelderend is, is slechts voor weinigen weggelegd.

Maar om aan te voelen wat superpositie is, kun je dat beste met je mobieltje uitzoeken. Jij neemt nu een foto van Schodinger’s kat en zet die via Facebook, Instagram etc. op het web. Deze foto is nu in superpositie. Zolang niemand hem download is de situatie of er wel of niet een foto bestaat hetzelfde. Waar die foto is en hoeveel foto’s er zijn is onduidelijk. De foto is in superpositie in de Cloud. Als iemand in Sydney hem downloadt is hij daar. Maar iedereen op aarde kan hem downloaden dus de foto is gelijktijdig overal maar voor de persoon in Sydney is hij in Australië. Als de foto viral gaat zijn er miljoenen foto’s oveal op aarde maar voor iedere persoon apart is er maar een foto op een plaats nl zijn mobieltje. Materie is in de Cloud

Humor berust op superpositie

Why was 6 afraid of 7 ?  Because 789

8 is in superpositie:  als eight en ate. Getallen kunnen niet bang zijn  maar wel  als 8 ate is. Door superpositie treedt een onverwachte frameshift van de context op.