Het Zwangere Niets

Waarom is kwantum mechanica zo moeilijk en hoe maak je het simpel?

Ons logisch denken berust op een fout beeld van de werkelijkheid nl. dat tijd en ruimte bestaan en continu zijn.

Stap 1:    Einstein 1905:  tijd en ruimte zijn relatief.  een seconde of meter hebben geen absolute waarde.

Stap 2:  dertiger jaren vorige eeuw: Tijd en ruimte bestaan niet maar ontstaan door kwantumfluctuaties en zijn opgebouwd uit kwanta. Er is een kleinste eenheid van tijd,  de Planck tijd ( 5,391 24 × 10−44 seconde) en er is een kleinste eenheid van ruimte, de Planck lengte (1,616 199 × 10−35 m)

Stap 3: Als een proces korter bestaat dan de Planck tijd ontstaat geen tijd en ruimte en wij noemen dit niets of vacuüm. Als een proces langer duurt dan de Planck tijd noemen wij dat materie en hierdoor ontstaat ruimte en tijd.

 

Kwantum fluctuaties korter of langer dan de Planck tijd.

Hierdoor kan het NIETS overgaan in IETS.

Het vacuüm bestaat uit kwantumfluctuaties die korter duren dan de kleinste eenheid van tijd en daardoor geen tijd kennen en ook geen ruimte. Als een kwantumfluctuatie langer duurt dan deze Planck tijd ontstaan ruimte en tijd en noemen wij dit materie. Het Niets of Vacuüm kan oneindig veel materie creëren.

Stap 4:  Accepteer dat ons klassiek denken in absolute waarden onjuist is en realiseer dat ruimte en tijd niet als zodanig bestaan, maar slechts een gevolg zijn van een langdurige fluctuatie in een kwantumveld.

  Kwantum fluctuaties in het vacuüm, de energie van het Niets

Als de energie van het vacuüm fluctueert binnen de kleinste tijds eenheid dan is deze energie niet materieel en voor ons niet tastbaar maar dat zijn dan krachten buiten ruimte tijd, zoiets wat religies de eeuwigheid noemen.